Monday, 4 July 2011

FACEBOOK SERVER FARM...!!!

Untuk menyambung lebih daripada setengah billion orang dan pemetaan hubungan sosial di kalangan mereka,dan untuk mewujudkan sistem baru,bertukar-tukar maklumat dan untuk mengubah cara hidup dalam kehidupan kita, Mark Elliot Zuckerberg is TIME's 2010 Person of the Year...
Kehidupan didalam Headquarters Facebook...

Facebook's Overseas Offices
Facebook - Hyderabad

Facebook - TokyoFacebook - Dublin


Facebook - Paris
Mark Zuckerbergs Inner Circle